Alkusarja
1.11.2008, 18:00
ISB
3 - 3
HiPa C
Kannus, KitinVapari
P16